Jumaat, 15 Disember 2017

Bahagian Lima: Mengenai Haid, Nifas dan Istihadhah

Pengertian Istihadhah

Istihadah dari sudut bahasa ialah mengalir. Pengertian dari sudut istilah syarak adalah darah yang keluar dari faraj wanita selain daripada darah haid dan nifas.

Cara mengetahui Hukum Istihadhah, mengetahui samada darah itu adalah darah istihadhah

Hukum dan cara bagi mengetahui bahawa darah yang keluar daripada faraj wanita itu adalah darah istihadhah, melalui mengetahui SIFAT-SIFAT DARAH yang terbahagi kepada TIGA BAHAGIAN. Melalui tiga bahagian inilah untuk memastikan bahawa DARAH yang keluar itu adalah DARAH LEMAH atau DARAH KUAT. SEMAKIN GELAP WARNA DARAH, MAKA SEMAKIN KUAT TINGKATAN DARAH. SEMAKIN CAIR WARNA DARAH, MAKA TINGKATAN DARAH ADALAH SEMAKIN LEMAH.

 jika sifat kuat dua, maka darah itu dikategorikan sebagai kuat. walaubagaimanapun, kedudukan tingkatan kuat itu dipastikan dengan turutan warna darah yang keluar.Kenapa penting memahami sifat-sifat darah, dan mengetahui darah lemah atau darah kuat?

dengan memahami sifat-sifat darah inilah yang akan memastikan bahawa darah istihadhah yang keluar itu adalah darah KUAT atau LEMAH. DARAH KUAT dan DARAH LEMAH inilah yang memastikan bilakah waktu DATANGNYA HAID dan WAKTU SUCI, ATAU BILA NIFAS. situasi ini penting kerana perempuan yang istihadhah adalah perempuan yang farajnya sentiasa mengeluarkan darah samada dalam keadaan dia SUCI. DARAH LEMAH itu boleh dikategorikan sebagai waktu suci bagi wanita yang istihadhah berdasarkan bilangan-bilangan hari mengikut jenis-jenis perempuan mustahadhah (perempuan yang dihinggapi istihadhah). apabila DARAH itu dikategorikan lemah dan wanita itu dalam keadaan suci, maka dia kena solat seperti biasa, berpuasa di bulan ramadhan dan boleh menjalinkan hubungan kelamin. begitulah pula apabila darah itu KUAT, maka wanita itu HAID dan tidak perlu bersolat, kene ganti puasa ramadhan dan tidak boleh melakukan hubungan suami isteri. bahkan untuk memastikan bila waktunya seseorang wanita itu boleh mandi wajib sesudah habis kiraan HAID/NIFASnya.