Khamis, 14 Disember 2017

Bahagian Empat: Mengenai Haid, Nifas dan Istihadhah

Kalendar di bawah menunjukkan bilangan hari nifas bagi wanita yang telah bersalin. Bagi tempoh wanita yang tempoh nifasnya ialah 60 hari 60 malam, jika wanita itu bersalin pada 1/1, maka tempoh nifasnya ialah bermula dengan 1/1 sehingga 29/2. 

Jika wanita itu kadar nifasnya adalah 40 hari 40 malam, maka jika wanita itu bersalin pada 1/1, maka tempoh nifasnya ialah bermula 1/1 sehingga 9/2. 

Tempoh nifas paling pendek ialah sedetik. Sebagai contoh mengikut jadual jam di bawah. Jika wanita bersalin pada jam 1.00pg pada hari isnin. maka darah yang keluar setelah bersalin (bayi keluar) itu dikira nifas walau dengan kadar SEDETIK iaitu darah yang keluar dari jam 1 pagi hingga jam 1 dan 1 saat. Sedetik itu ialah  sesaat. yang mana 60saat itu ialah satu minit.

1 detik = 1 saat