Rabu, 6 Disember 2017

Bahagian Dua: Mengenai Haid, Nifas dan Istihadhah

Makan ubat untuk hentikan haid atau suci:

Haid atau suci yang diusahakan dengan ubat hukumnya adalah sah. Ketika keluar haid dengan memakan ubat,  ianya diharamkan bersolat dan sebagainya. manakala ketika suci yang juga diusahakan dengan memakan ubat, ianya perlu bersolat dan sebagainya dan halal untuk bersetubuh.

Apabila Keluar Haid, maka berhenti serta merta daripada bersolat, berpuasa dan sebagainya (tak perlu tunggu 24jam):

apabila telah cukup syarat untuk datangnya haid pada seseorang perempuan itu, maka apabila keluarnya darah samaada perempuan yang pertama kali datangnya haid (mubtadiah) atau yang sudah pernah mengalami haid (mu'tadah) ianya terus dikenali sebagai HAID dan tidak perlu menunggu 24 jam.

Erti tidak perlu menunggu 24 jam disini ialah apabila keluarnya darah itu, perempuan itu dilarang melakukan perkara yang dilarang ketika haid secara serta merta, yakni tak perlu tunggu cukup 24jam baru berhenti melakukan solat atau puasa atau sebagainya. perempuan itu kene berhenti terus berhenti secara serta merta dari bersolat, berpuasa dan haram bersetubuh.

walaubagaimanapun, jika darah itu keluar tidak mencukupi 24 jam itu, ia dikira istihadah dan wajib untuk perempuan itu qada' setiap waktu dan puasa ramadhan yang telah ditinggalkan.