Khamis, 26 November 2015

Contoh-contoh hukum tajwid ikhfak haqiqi dalam surah Al-baqarah ayat 196-216







contoh sebelum