Sabtu, 22 Mac 2014

ringkasan hukum nun mati dan tanwin 2-cara mengenali tanda bacaan dlm al-quranVocabulary;

1. Naqis ialah tak sempurna

2. Kamil ialah sempurna

3. izhar ialah nyata, jelas, terang

4. Halqi ialah halkum-bunyi yang datang dari bahagian halqum

5. Mutlak ialah tiada kaitan dengan mana-mana hukum.. (sendirian berhad)

6. iqlab ialah menukarkan

7. ikhfa' ialah perantaraan izhar dengan idgham

8. idgham ialah memasukkan

9. ghunnah ialah dengung

10. haqiqi ialah sebenar-benarnya

11. ma'al ialah bersama atau dengan

12. bila ialah "tidak dengan" atau tanpa