Khamis, 30 Januari 2014

Contoh-contoh idgham bila ghunnah dalam surah albaqarah ayat 56-80