Sabtu, 13 April 2013

12 PERKARA YANG PERLU KITA KETAHUI HARI INI

Daripada Muaz bin Jabal, sesungguhnya beliau telah bertanya kepada Baginda Rasulullah S.A.W mengenai ayat:

Maka menangis Rasulullah sehingga basah bajunya seraya bersabda:

Wahai Muaz, sesungguhnya engkau telah bertanya kepada aku mengenai perkara yang paling besar. Yang mana umat aku akan dibangkitkan di Padang Masyar dalam dua belas gambaran.
Pertama :Akan dibangkit dari kubur dengan tanpa tangandan kaki.Bertanya Muaz,apakah dosa mereka, ucap Rasulullah S.A.W :Itulah mereka yang menyakitijiran.
Kedua :Akan dibangkit dengan rupa seekor babi yanghitam.Para sahabat bertanya,apakah dosa mereka? Jawab Baginda,Itulahmelengah-lengahkan solat lima waktu.
Ketiga :Mereka yang tidak mengeluarkan zakat akandibangkitkan dari kubur denganrupa perut yang buncit seperti bukit yang dipenuhidengan ular danjengking.
Keempat :Satu golongan yang akan dibangkitkan denganrupa buruk serta darah dannanah yang mengalir dari mulut mereka. BagindaRasulullah S.A.W menerangkanitulah mereka yang menipu dalam urusan jual beli.
Kelima :Akan dibangkitkan dari kubur mereka dengan rupabengkak-bengkak dan baunyaLebih busuk dari bangkai manusia.Sahabat bertanya lagi siapakah itu?Rasulullah S.A.W menjelaskan, itulah merekayang menyembunyikan maksiatkerana takutkan manusia, sebaliknya tidak takutakan Allah.
Keenam :Akan dibangkitkan dari kubur mereka dengan rupaterpotong tanpa kepala.Apakah dosa mereka, tanya sahabat. RasulullahS.A.W menyatakan , itulahgolongan saksi yang bohong.
Ketujuh :Akan dibangkitkan daripada kubur dengan rupayang buruk tanpa lidah sertamengalir nanah, darah dan air busuk dari mulutnya.Siapakah mereka? JawabRasulullah, itulah mereka yang tidak mahu menjadisaksi kepada kebenaran.
Kelapan :Akan dibangkitkan daripada kubur mereka denganrupa hitam mata biru danperut mereka bersinar-sinar dipenuhi api neraka.Siapakah mereka itu?.Jawab Rasulullah S.A.W itulah mereka yangmemakan harta anak yatim secarazalim.
Kesembilan :Akan dibangkit daripada kubur mereka denganrupa terbalik yang manaberjalan dengan kepala dan kali sebelah atas.Dosa apakah mereka itu wahaiRasulullah. itulah mereka yang berzina kemudianmati tidak bertaubat.
Kesepuluh :Akan dibangkit daripada kubur mereka denganrupa hodoh di mana penuh denganpenyakit sopak balar dan kurap. Siapakan merekaitu. Jawab Rasulullah,ituah mereka yang derhaka kepada ibu bapamereka.
Kesebelas :Akan dibangkit daripada kubur mereka denganbuta hati, mata, gigi merekaseperti tanduk kerbau, bibir mulut mereka besarhingga menutupi paras dada,lidah mereka panjang hingga sampai atas perutdan paha, manakala keluardaripada perut mereka air nanah dan darah yangbusuk. Siapakah mereka itu.Jawab Rasulullah SAW, itulah mereka yangmeminum arak.
Keduabelas :Akan dibangkit dari kubur mereka dengan rupabercahaya mukanya sepertibulan penuh purnama dan berjalan atas titianSiratun Mustaqim seperti kilatmenyambar.
Siapakah mereka itu, bertanyasahabat. Itulah mereka yangsentiasa melakukan perkara baik. Mereka itumenjauhkan perkara maksiat,mereka itu menjaga sembahyang lima waktunyadan mati selepas bertaubat,syurgalah balasan yang baik bagi mereka.Kita sebagai umat Islam seharusnya insaf dansedar, sesungguhnya kehidupan yang kita laluiini hanyalah sementara sahaja. Lantaran itu,janganlah kita terpedaya dan hanyut dalamkeenakkan dan keseronokan dunia sehinggakita melupakan tanggungjawab kita sebagaihamba Allah SWT.Lakukanlah amalan-amalan yang bolehmeningkatkan ketaqwaan kita kepadaAllah SWT, dalam pada masa yang samamempergunakan dunia ini sebagaijambatan menuju ke negeri yang kekal abadi.