Jumaat, 20 November 2009

AN NASHR (PERTOLONGAN)

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepada-Nya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima taubat.

(An Nashr: 1-3)