Rabu, 18 November 2009

al falaq

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Katakanlah: "Aku berlindung kepada Tuhan Yang Menguasai subuh, dari kejahatan makhluk-Nya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki."
(Al-Falaq: 1-5)